Контакти

Моля първо да поръчате през сайта и ако нещо не се получава, само тогава да поръчате по телефон или мейл.

Моля първо звънете на тел.: 0884 000 108

Ако никой не отговори, тогава на тел.: 0899 888 078

shop.yogabg@gmail.com